Tematy referatów

Tematy pogrubione zostały już wybrane. Proszę informować mailowo o wybranym temacie.

1 Historia astronomii – starożytność (Majowie, Aztekowie, Egipcjanie etc.)
2 Historia astronomii – współczesność (Kopernik, Galileusz, Kepler, etc.)
3 Układ Słoneczny.
4 Planety.
5 Komety.
6 Gwiazdy.
7 Galaktyki.
8 Czarne dziury.
9 Asteroidy.
10 Meteoryty.
11 Gwiazdozbiory.
12 Orientacja na rozgwieżdżonym niebie.
13 Sposoby obserwacji nieba (teleskopy, radioteleskopy etc.).
14 Loty kosmiczne.
15 Satelity.
16 Księżyc/Księżyce innych planet.
17 Zaćmienia.
18 Słońce.
19 Aktywność Słońca.
20 Życie pozaziemskie.
21 Historia odkrycia promieniotwórczości.
22 Historia atomu.
23 Życie i działalność Marii Skłodowskiej – Curie.
24 Reakcje jądrowe.
25 Energetyka jądrowa.
26 Bomba atomowa.
27 Bomba termojądrowa.
28 Elektrownie termojądrowe – Słońce na Ziemi.
29 Wpływ promieniowania na organizmy żywe.
30 Wykorzystanie promieniotwórczości w medycynie.
31 Wykorzystanie izotopów w archeologii.
32 Detektory promieniowania.
33 Nasza galaktyka.
34 Inne galaktyki.
35 Prawo Hubble’a.
36 Wielki Wybuch.
37 Eksploracja kosmosu
38 Magiczna liczba 137.
39 Akceleratory cząstek.
40 Czarna/ciemna materia.
41 Przełom w fizyce – zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
42 Propozycje własne 🙂